Wiadomości z Orzesza

Akcja Zima 2017/2018

  • Dodano: 2017-11-13 14:15, aktualizacja: 2017-11-13 15:58

Rusza Akcja Zima w Orzeszu.

DROGA KRAJOWA

Utrzymanie zimowe drogi krajowej nr 81 na terenie miasta Orzesze należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy, Rejon Dróg Krajowych Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno. Całodobowy dyżur – nr tel. 32 314 24 05 wewn. 21,
e-mail: kat_info05@gddkia.gov.pl.

Prace związane ze zwalczaniem skutków zimy na drogach krajowych przebiegających przez miasto Orzesze prowadzi Obwód Drogowy Mikołów-Mokre – kierownik liniowy Krzysztof Mazur, tel. 32 224 13 13. Dla ww. drogi krajowej przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.

Celem prawidłowej koordynacji prowadzenia akcji zimowej w GDDKiA-O Katowice funkcjonuje Punkt Informacji Drogowej – dyżur całodobowy nr tel. 32 259 67 06, e-mail: kat_info@gddkia.gov.pl.

Prace zimowego utrzymania dróg krajowych wykonywane są przez konsorcjum firm: UTDM Jan Opitek, Chełm Śląski, ul. Wołodyjowskiego 33 oraz SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. oddział Ruda Śląska, ul. Katowicka 141, tel. dyż. 668 237 581.

DROGI WOJEWÓDZKIE

droga wojewódzka nr 925 – ul. Gliwicka
droga wojewódzki nr 926 – ul. Mikołowska

Utrzymanie zimowe ww. dróg wojewódzkich należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Wydział Dróg – tel. 32 781 92 96 (w godz. 7.00-15.00).
Prace zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i chodników przy tych drogach na terenie powiatu mikołowskiego wykonywane będą przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o. o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
tel. 34 353 16 76, fax 34 351 33 85
koordynator: Rafał Strzoda, tel. 608 622 948 (w godz. 7.00-15.00)
dyżur całodobowy tel. 662 239 114
dyżur w godz. 7.00-15.00 tel. 34 353 16 76
Dla ww. dróg wojewódzkich przyjęto II standard zimowego utrzymania.

droga wojewódzka nr 925 – ul. Rybnicka

Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 925 należy do Zarządu Dróg Powiatowych         
w Rybniku ul. Jankowicka 49 tel. 42 27 478, 42 27 874, Obwód Drogowy w Bełku ul. Zwycięstwa tel. 431 11 12, tel. kom. 605 369 015.
Dla drogi nr 925 – ul. Rybnicka – przyjęto II standard zimowego utrzymania. Koordynatorem zimowego utrzymania ul. Rybnickiej jest Janusz Maroszek, e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl

DROGI POWIATOWE

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych należy na terenie miasta Orzesze do Powiatowego Zarządu Dróg zs. w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 tel. 32 224 44 99 (w godz. 7.00-15.00), 512 294 375 (w godz. 15.00-7.00 interwencyjnie), które zleciło w drodze przetargowej zimowe utrzymanie dróg powiatowych konsorcjum firm:
PUH Krzysztof Rzymek – lider konsorcjum
COMPLEX s.c. Orzesze
SAKEM Sławomir Kołacz Łaziska Górne
tel. 32 22 100 54 oraz tel. kom. 609 760 134
adres lidera: ul. Grunwaldzka 9, 43-186 Orzesze
 
Dla dróg powiatowych na terenie miasta Orzesze przyjęto:

III standard dla ulic: św. Wawrzyńca, Grzegorczyka, Żorskiej, Długosza, Pszczyńskiej, Tyskiej, Dojazdowej, Bukowina, Szklarskiej, Partyzanckiej, Katowickiej, Cieszyńskiej;

IV standard dla ulic: Piastowskiej, Batorego, Pisarka, Grunwaldzkiej, Kobiórskiej, Sadowej, Gostyńskiej, Wojska Polskiego, Damrota, Chrobrego, Majakowskiego, Akacjowej, Jaśkowickiej, Stuska, Fabrycznej, Marksa, Wolności, Szkolnej, Łąkowej, Przyjaźni, Klubowej, Palowickiej;

V standard dla ulic: Lipowej, Armii Ludowej, Modrzewiowiej, Świerkowej

O chodniki przy drogach powiatowych dbać będzie to samo konsorcjum, co o drogi.


DROGI GMINNE, WEWNĘTRZNE ORAZ CHODNIKI
PRZY DROGACH GMINNYCH

Usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach gminnych wewnętrznych będących własnością gminy Orzesze oraz chodnikach przy drogach gminnych będzie wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma:


SAFEROAD Sp. z o.o.
Adres oddziału: ul. Katowicka 141, 41-705 Ruda Śląska
Adres bazy: ul. Strażacka 76, 43-190 Mikołów
tel. kom. 604 178 095, 509 932 855
e-mail: zud_orzesze@saferoad.pl

Kierującym wykonaniem ww. usług z ramienia wykonawcy jest Rafał Sanetra.
Wykazy dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz chodników przy drogach gminnych, a także parkingów i placów do odśnieżania wraz z określeniem kolejności ich odśnieżania stanowią załączniki do zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/237/2017 z dnia 30.10.2017 r.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

PLACE, PARKINGI ORAZ PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Place i parkingi zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Burmistrza miasta Orzesze z dnia 30.10.2017 r. nr VII/237/2017, a także przystanki komunikacyjne zgodnie z § 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/164/15 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków – będą odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, mieszczący sięprzy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu, tel. 32 22 13 412.

AWARIE WODOCIĄGOWE

RPWiK Łaziska Górne tel./fax 32 224 18 37 (dyżur od 7.00 do 15.00)
RPWiK Tychy 32 325 70 00 (całodobowy)
RPWiK nr alarmowy 994 (połączenie stacjonarne bez opłat)

AWARIE ENERGETYCZNE

Pogotowie energetyczne 991 – połączenie stacjonarne bez opłat

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.