Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Wiadomości z Orzesza

Informacja Urzędu Miejskiego

  • Dodano: 2017-10-17 07:45, aktualizacja: 2017-10-16 11:55

Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski informuje, że urząd prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.


Jednocześnie informuje, że nie jest organizatorem spotkań organizowanych w szkołach przez firmę zewnętrzną i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas tych spotkań.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.