Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Dowody osobiste i inne sprawy obywatelskie

  telefony do Wydziału Spraw Obywatelskich »

Wybierz zagadnienie:

Nazwa sprawy Informacje Dokumenty do pobrania
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy przeczytaj pobierz wniosek
zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy do 3 miesięcy przeczytaj -
wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego przeczytaj pobierz wniosek
 
wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego przeczytaj pobierz wniosek
udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji utraconych dowodów osobistych przeczytaj pobierz wniosek
wydawanie dowodów osobistych przeczytaj pobierz wniosek
uzyskanie wpisu do rejestru wyborców przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców