Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy Informacje Dokumenty do pobrania
zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną - pobierz wniosek
zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków przeczytaj -
zasady składania wniosków o naprawę szkód górniczych - tok postępowania dla KWK "Bolesław Śmiały" przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

pobierz wniosek

tok postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanich przeczytaj pobierz wniosek
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów przeczytaj pobierz wniosek
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przeczytaj

pobierz wniosek

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia  telefony do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Orzesze »

 


 

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców