Ochrona środowiska Orzesze

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Orzesze?

  Godziny otwarcia Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych:

  • poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
  • czwartek: 7:30 - 17:00
  • piątek: 7:30 - 14:00

  Telefony do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych:

  • 32 324 88 18

Wybierz zagadnienie:

Ochrona środowiska:

Geologia:

Gospodarka wodno - ściekowa:

Odpady:

Powietrze i hałas:


Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji