Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Podatki, opłaty lokalne

Podatki, opłaty lokalne


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy Dokumenty do pobrania
podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz osób prawnych

pobierz wniosek

pobierz wniosek

podatek rolny od osób fizycznych oraz osób prawnych pobierz wniosek
podatek leśny od osób fizycznych ora zosób prawnych pobierz wniosek
podatek od środków transportowych

pobierz wniosek

pobierz załącznik do wniosku

wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia  telefony do Referatu Finansowego ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych »

 


 

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców