Wiadomości z Orzesza

Absolutorium dla burmistrza Orzesza zostało przyznane. Radni jednogłośnie zagłosowali

  • Dodano: 2023-07-05 10:30

Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Radni obecni na sesji byli w tej decyzji jednogłośni. Podczas sesji panowie Eugeniusz Szala i Mariusz Kaczmarczyk otrzymali statuetki "Orzeszanin Roku".

Sesja absolutoryjna jest, oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Dokonuje się wówczas ostatecznego rozliczenia z wykonania budżetu za poprzedni rok.

Statuetki "Orzeszanin Roku" dla zasłużonych mieszkańców

LVI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbyła się 29 czerwca 2023 roku. Na wstępie panowie Eugeniusz Szala i Mariusz Kaczmarczyk otrzymali statuetki „Orzeszanin Roku”, które wręczyli Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza i Jan Mach, przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze. Tytuł „Orzeszanin Roku 2022” został przyznany za działalność społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców miasta.

W dalszej części posiedzenia burmistrz przedstawił sprawozdanie z zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym, a następnie podsumował „Raport o stanie Miasta Orzesze za 2022 rok”.

- Jak Państwo wiedzą, jednym z ważniejszych urzędowych dokumentów jest Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027. W ramach tej strategii w 2022 roku realizowaliśmy różne inwestycje na kwotę ponad 5 mln zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 9 279 010,33 zł. Najważniejsze zadania strategiczne to budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Orzeszu, kolejna termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ulicy  Żorskiej 19 i Centralnej 309, a także budynku urzędu przy ul. św.Wawrzyńca 23, budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz komory redukcyjno-pomiarowej przy ul. Partyzantów – mówił burmistrz Orzesza.

Raport o stanie miasta Orzesze za 2022 rok

W kolejnym punkcie porządku obrad „Debata nad raportem o stanie gminy” Rada Miejska jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania w związku z przedłożonym Raportem o Stanie Miasta Orzesze za 2022 r. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rada Miejska również jednogłośnie zatwierdziła uchwałą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni.

- Bardzo dziękuję wszystkim radnym, pani vice-burmistrz, pani sekretarz, pani skarbnik oraz pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego za dobrą i owocną współpracę w 2022 roku. Dziękuję również dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, dzięki którym nasze miasto się rozwija, pięknieje i zmienia na lepsze – mówił Mirosław Blaski.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad ostatnim punktem posiedzenia była seria uchwał m.in. zmian w budżecie miasta na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również