Ważne adresy i telefony Orzesze

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe

999
32 226 21 00

32 226 26 65

Straż pożarna 998
32 221 58 90
Policja

997
32 221 56 21

32 221 52 53

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 226 27 42
Pogotowie ciepłownicze 993
32 226 21 36
Pogotowie energetyczne 991
32 226 21 31
Pogotowie wod.-kan. 994
32 226 21 05
Straż miejska 986
32 221 58 90

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 324 88 00
Urząd Skarbowy 32 324 61 02
Urząd Stanu Cywilnego 32 324 88 00
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 45 15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 221 55 20
Prokuratura rejonowa 32 218 08 00
Kuratiorium oświaty 32 221 53 55
ZUS 32 422 26 00