Wiadomości z Orzesza

Co warto wiedzieć o choince i karpiu przed świętami?

  • Dodano: 2023-12-19 08:45, aktualizacja: 2023-12-19 09:53

Policjanci w trosce o mieszkańców naszego miasta w okresie przedświątecznym przekazują kilka rad dotyczących legalnego zakupu karpia i choinki. W wigilijną noc nie może zabraknąć choinki, pod którą chowamy prezenty oraz karpia, który stał się świąteczną tradycją. Policja zwraca szczególną uwagę na to, że te elementy świąt, często pozyskiwane są w sposób nielegalny. Mundurowi przed świętami kontrolują sprzedawców choinek oraz karpi.

Co warto wiedzieć o choince przed świętami?

W okresie przedświątecznym następuje wzmożona sprzedaż choinek naturalnych, które jako jeden z symboli Świąt Bożego Narodzenia w naszym kraju cieszą się szczególną popularnością wśród społeczeństwa. Przed świętami policjanci sprawdzają, czy sprzedawcy drzewek oferują klientom choinki pochodzące wyłącznie z legalnego źródła, kontrolując miejsca ich sprzedaży. W przypadku ujawnienia, że drzewko pochodzi z kradzieży, sprzedający muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń „odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane, lub powalone.” Jeżeli wartość drzewa nie przekracza kwoty 500 złotych. Sąd ma możliwość zastosowania wobec obwinionego kary aresztu do 30 dni, kary ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kary grzywny do 5 000 złotych. Jeśli natomiast wartość drzewa przekroczy kwotę 500 złotych, sprawca czynu będzie podlegał odpowiedzialności karnej za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

- Pamiętajmy, by świąteczne drzewka nabywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych! Zakup choinki pochodzącej z kradzieży lub przywłaszczenia, w zależności od wartości tego mienia, może stanowić podstawę do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za paserstwo (w zależności od wartości drzewa może to być wykroczenie lub przestępstwo) - informują policjanci.

W placówkach handlowych rozpoczyna się sprzedaż żywych ryb

W placówkach handlowych rozpoczyna się sprzedaż żywych ryb, w szczególności karpi. Mundurowi podczas kontroli punktów handlu sprawdzają w szczególności uwagę na warunki, w jakich przetrzymywane są karpie oraz sposób ich uśmiercania. Baseny i zbiorniki, w których znajdują się ryby, powinny zapewniać im właściwe warunki bytowania. Transportowanie i przetrzymywanie ryb w pojemnikach pozbawionych wody, czy też przenoszenie ich w workach foliowych nie jest humanitarnym traktowaniem zwierzęcia i może wyczerpywać znamiona znęcania się nad nim.

- Pamiętać należy, że ryba poza środowiskiem wodnym oddycha przez skórę, a więc przenoszenie jej w foliowym worku oblepiającym skórę, bez specjalnego koszyka, nie może być uznane za zapewnienie rybie właściwych warunków bytowania. Wskazać należy, że nawet uśmiercanie ryb winno odbywać się w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. W sprzedaży detalicznej musi się to odbywać w miejscach do tego wyznaczonych, np. za parawanem, przenośną ścianką, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Zabronione jest uśmiercanie ryb, w obecności dzieci. Grozi to karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3- informują policjanci.

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą, opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta, powinno zawierać wodę - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania. Dotyczy to szczególnie pojemników o sztywnych ścianach. Z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania, ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody. W kontekście powyższego należy dodać również, że w zakresie kompetencji powiatowych lekarzy weterynarii leży nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków sprzedaży żywych ryb w placówkach handlu detalicznego. Powiatowy lub wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest ona niezbędna do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję. Pomoc polega na zapewnieniu osobistego bezpieczeństwa prowadzącemu kontrolę powiatowemu lekarzowi weterynarii.

- Udzielając pomocy, funkcjonariusz może stosować środki przymusu bezpośredniego na zasadach ogólnych, jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego kontrolującego. W przypadku stwierdzenia na miejscu kontroli czynu zabronionego, w szczególności wymienionego w przepisach karnych ustawy o ochronie zwierząt, funkcjonariusz podejmuje czynności służbowe adekwatne do rodzaju popełnionego czynu, stosując środki przewidziane prawem i postępując w tym zakresie na zasadach ogólnych.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również