Wiadomości z Orzesza

Gmina Orzesze przystąpiła do programu profilaktycznego "PaT"

  • Dodano: 2013-04-03 16:15

W dniu 29.03.2013r. w Urzędzie Miejskim w Orzeszu odbyło się spotkanie organizatorów programu profilaktycznego „PaT – Profilaktyka a Ty”.

 

Spotkanie zorganizowane było przez autora programu – Grzegorza Jach – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, który przedstawił główne cele i założenia programu. „PaT” jest programem profilaktyki uzależnień, skierowanym do uczniów gimnazjów, mającym na celu zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i nakłanianie ich do częstej rozmowy z dziećmi oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Orzesza – Andrzej Szafraniec i Wójt Ornontowic – Kazimierz Adamczyk, a także dyrektorzy orzeskich gimnazjów, pedagodzy szkolni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu, przedstawiciele Policji Powiatowej z Mikołowa. Program „PaT” będzie realizowany w orzeskich gimnazjach oraz w Gimnazjum w Ornontowicach.


Patronat honorowy nad programem objęli Burmistrz Miasta Orzesze oraz Wójt Gminy Ornontowice.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.