Wiadomości z Orzesza

Komunikat miasta ws. wyboru zadania do realizacji spośród zgłoszonych wniosków

  • Dodano: 2020-09-10 06:30, aktualizacja: 2020-09-09 20:52

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą od miesiąca marca bieżącego roku nie było możliwości zorganizowania spotkań mieszkańców, celem wyboru zadania do realizacji spośród zgłoszonych wniosków.

Mieszkańcy zgłosili po dwa wnioski dla Centrum i dla Jaśkowic. Wobec powyższego Burmistrz zaproponował, aby w roku bieżącym zostały zrealizowane dwa zadania, po jednym w Centrum i w Jaśkowicach, a w roku kolejnym pozostałe dwa zadania. Propozycja Burmistrza została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Po przeprowadzonych rozmowach z wnioskodawcami ustalono, że w roku bieżącym w Centrum w ramach przyznanej kwoty zostanie przygotowany teren pod Miasteczko rowerowe z grami kreatywnymi przy Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast w Jaśkowicach zakupione zostaną komputery do sali informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4.

Pozostałe dwa zadania (w Centrum "Street Workout" na terenie przy ul. Bukowina, w Jaśkowicach zakup sprzętu ratownictwa technicznego celem zaspokojenia gotowości bojowej jednostki OSP Jaśkowice) zostaną wpisane do budżetu miasta na rok 2021. Tym samym w roku przyszłym nie będzie możliwości zgłaszania przez mieszkańców nowych wniosków.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.