Wiadomości z Orzesza

LXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

  • Dodano: 2023-11-17 13:45

LXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 23 listopada 2023r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie prawomocności,
  • wskazanie protokolanta,
  • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LX Sesji.
4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
6. Podatki i opłaty lokalne:

  • omówienie podatków na 2024 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2024r.

7. Uchwały:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/617/22 z dnia 15 grudnia 2022r. dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Orzesze, na lata 2023-2027 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Orzeszu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Orzeszu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Bocznej
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul.Budowlanych.
8. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również