Wiadomości z Orzesza

LXIII Sesja Rady Miejskiej Orzesze

  • Dodano: 2024-01-15 14:00

LXIII Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 18 stycznia 2024r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia
• stwierdzenie prawomocności
• wskazanie protokolanta
• powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LXII Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
5. Uchwały.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy w Orzeszu – Zgoniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Szklarskiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
6. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za II półrocze 2023 roku.
7. Zamknięcie Sesji.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również