Wiadomości z Orzesza

LXIV Sesja Rady Miejskiej

  • Dodano: 2024-02-07 13:45

LXIV Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 8 lutego 2024r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Miejskiego Orzesze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie prawomocności,

- wskazanie protokolanta,

- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LXIII Sesji.

4. Informacje o realizacji odszkodowań i rent planistycznych w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.

6. Uchwały:
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej w Orzeszu w przedmiocie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dopuszczającego możliwość wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
• Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi wraz z odpowiedzią na skargę.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2024.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Ornontowice.
• Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/106/92 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie zmiany nazw ulic istniejących oraz ustalenia nazw dla ulic istniejących, a dotychczas nie nazwanych.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej przy ul. Ptasiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a Miastem Orzesze w sprawie przekazania przez Miasto Orzesze Gminie i Miastu Czerwonka-Leszczyny zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Orzesze, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.
• Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska przyjętego Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim".

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta za II półrocze 2023r.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również