Wiadomości z Orzesza

Mieszkańcy zaproponują na co wydać środki finansowe dla Centrum Orzesza i Jaśkowic

  • Dodano: 2020-02-10 08:30, aktualizacja: 2020-02-05 13:34

Mieszkańcy sami zaproponują na co wydać środki finansowe w kwocie 50000 zł dla Centrum Orzesza i 35000 zł dla Jaśkowic

Burmistrz Orzesza oraz Rada Miejska Orzesze proponuje mieszkańcom Centrum Orzesza oraz Jaśkowic zgłaszanie w formie pisemnej do 28 lutego 2020r. swoim Radnym projektów przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców Centrum oraz Jaśkowic, które mogłyby być zrealizowane w roku 2020 w ramach środków zaplanowanych w projekcie budżetu gminy na rok 2020, w nie przekraczającej kwocie:


- 50 000 zł.  brutto dla Centrum Orzesza

oraz

- 35 000 zł. brutto  dla Jaśkowic


Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich zameldowanych w Centrum Orzesza i w Jaśkowicach pełnoletnich mieszkańców, którzy  posiadają własny pomysł na wydatkowanie zaplanowanych na rok 2020 środków finansowych lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania.


Wymagania:

  1. Projekt musi być realizowany na nieruchomościach w Centrum Orzesza oraz w Jaśkowicach będących wyłącznie własnością gminy.
  2. Projekt musi mieścić się w kwotach 50 000 zł.  brutto dla Centrum Orzesza oraz  35 000 zł. brutto  dla Jaśkowic.
  3. Kosztorys projektu powinien obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu (np: dokumentację projektową, zakres rzeczowy, uzgodnienia).
  4. Należy przedstawić uzasadnienie propozycji projektu.
  5. Projekt powinien być zaakceptowany przez minimum 10 mieszkańców Centrum bądź Jaśkowic.
  6. Projekt należy złożyć na ręce Radnych Centrum Orzesza dotyczących przedsięwzięć dla Centrum lub Radnych Jaśkowic dotyczących przedsięwzięć dla Jaśkowic.

Harmonogram:

  • do 28 lutego 2020r. - uprawnieni mieszkańcy zgłaszają projekty przedsięwzięć dotyczących obszaru ich zamieszkania na ręce  Radnych Centrum Orzesza oraz  Radnych Jaśkowic.
  • marzec 2020r. - Komisja w składzie Radni (Centrum dot. zadań Centrum lub Jaśkowic dot. zadań Jaśkowic) oraz Urzędnicy wskaże, po ocenie możliwości realizacji zadania tj.: kosztorysu, spraw własnościowych (mienie gminy), zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z w/w wymaganiami, te projekty, które będą podlegały głosowaniu przez mieszkańców.
  • kwiecień 2020r. - spotkanie z mieszkańcami Centrum Orzesza oraz Jaśkowic, aby przeprowadzić głosowanie nad projektami, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji celem wskazania przedsięwzięć do realizacji w roku 2020 w Centrum Orzesza oraz w Jaśkowicach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również