Wiadomości z Orzesza

Mija rok od otwarcia nowego PSZOK-u

  • Dodano: 2024-02-01 11:30

Rok temu w Orzeszu zaczął działać nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul Dworcowej 6. Koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł.

PSZOK przy ul. Dworcowej zaczął działać na początku 2023 roku

Posiada niezbędną infrastrukturę do właściwego funkcjonowania, w tym kontenerowe pomieszczenie do składowania elektro sprzętu i materiałów niebezpiecznych, parking dla samochodów osobowych na 3 stanowiska, małą wagę platformowo-magazynową do 100 kg oraz wagę najazdową do ważenia pojazdów (do 60 ton).

Jest czynny 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek i środa od 11:00 do 18:00, czwartek od 8:00 do 16:00, piątek od 11:00 do 18:00 i sobota od 8:00 do 15:00. W dni ustawowo wolne od pracy jest nieczynny.

W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze  oświadczenia, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Stosowny druk znajduje się na www.odpady.orzesze.pl. Można go złożyć również w formie papierowej, bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej.

Limity ilościowe w PSZOK, między innymi w zakresie mebli  i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych  znajdują się na stronie internetowej  www.odpady.orzesze.pl

Ponadto w kwietniu 2023 r. wprowadzone zostały usługi dodatkowe, dzięki którym mieszkańcy mogą oddawać odpady, które dotychczas nie były przyjmowane w PSZOK. Do takich odpadów należą papa, wełna mineralna oraz ondulina.

W przypadku odpadów objętych limitem mieszkańcy mogą je oddawać ponad limit za dodatkową opłatą. Mowa o takich odpadach jak: bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych; odpady budowlane i rozbiórkowe; gruz stanowiący odpad komunalny; szyby okienne; styropian z ociepleń budynków; okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych; odpady wielkogabarytowe; zużyte opony.

W ramach usług dodatkowych od kwietnia i grudnia 2023 roku przyjęto prawie 25 ton odpadów z 279 nieruchomości.

Warto również wspomnieć o tym, że w najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie funkcji aplikacji Eco Harmonogram, której instalacja będzie możliwa przez e-mailową autoryzację. Opcja ta sprawi, że mieszkańcy nie będą musieli przychodzić do urzędu, żeby złożyć tzw. oświadczenie dla frakcji, które tego wymagały (gruz, odpady rozbiórkowo-budowlane, materiały izolacyjne, okna i drzwi, szyby okienne, zużyte opony). Aplikacja będzie też pełnić funkcję tzw. karty elektronicznej.

PSZOK powstał w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonaniem przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” Poddziałanie 5.2.1. „Gospodarka odpadami  ZIT” - na kwotę ponad 700 tys. zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również