Wiadomości z Orzesza

Ministerstwo o przebiegu Kanału Śląskiego przez Orzesze

  • Dodano: 2023-06-22 07:30, aktualizacja: 2023-06-21 21:36

Publikujemy odpowiedź Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie przebiegu Kanału Śląskiego przez Orzesze.

Odpowiedź w sprawie Kanału Śląskiego w Orzeszu

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo z 11 maja br, w sprawie przebiegu Kanału Śląskiego przez Gminę Orzesze proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Na wstępnie chciałabym poinformować, że działanie dotyczące budowy Kanału Śląskiego znajduje się na etapie przedprojektowym oraz wymaga przygotowania odpowiednich analiz technicznych, przestrzennych i geograficznych, od wyników których będzie zależeć podjęcie decyzji o jego realizacji. Co więcej, w obecnie przygotowywanych w Ministerstwie projektach dokumentów strategicznych nie uwzględnia się na razie inwestycji związanej z budową Kanału Śląskiego.

Priorytetem w zakresie realizacji działań inwestycyjnych jest dokończenie i kontynuacja działań finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach przyjętego na perspektywę finansową 2021-2027 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (inwestycje wskazane w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030 – projekt).

Należy jednak zaznaczyć, że w byłym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podejmowano działania analityczne dotyczące weryfikacji przebiegu wstępnych wariantów trasy Kanału Śląskiego. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz konsultacji z interesariuszami w 2020 roku dokonano weryfikacji przebiegu wstępnych wariantów trasy Kanału Śląskiego i wskazano wariant trasy, który wymaga szczegółowej analizy technicznej na dalszym etapie projektowania.

Informuję, że wybrana do dalszych prac trasa Kanału Śląskiego nie przebiega bezpośrednio przez miasto Orzesze, natomiast przebiega przez południową część gminy Orzesze, głównie przez tereny leśne oraz w pobliżu terenów zabudowanych w rejonie miejscowości Zgoń (część północno-wschodnia, rejon ulic Gostyńskiej i Turystycznej). Trasa planowanego Kanału Śląskiego na ww. odcinku przekracza cztery drogi. W załączeniu przekazuję materiał poglądowy (mapa dołączona do tekstu). Mając na uwadze powyższe informuję, że obecny stan zaawansowania prac nad Kanałem Śląskim uznaje się za prace przedprojektowe.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo o przebiegu Kanału Śląskiego przez Orzesze / fot. UM Orzesze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również