Wiadomości z Orzesza

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

  • Dodano: 2022-03-16 07:00, aktualizacja: 2022-03-15 17:47

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji w środę 16 marca 2022r. rozpocznie się rejestracja obywateli Ukrainy w tym nadawany będzie na wniosek numer PESEL.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12-roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12-roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Należy przygotować:

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek należy wydrukować obustronnie. Można go również pobrać w Urzędzie Miejskim, Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 1 i 2.
  • Kolorowe zdjęcie  w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), spełniające wymogi art.29 ustawy o dowodach osobistych.
  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby i dane zawarte we wniosku. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również