Wiadomości z Orzesza

OCM – miejsce aktywizujące mieszkańców

  • Dodano: 2024-02-14 13:00

W centrum miasta, przy ul. Wawrzyńca 13, mieści się Orzeskie Centrum Możliwości. Jego rewitalizacja kosztowała 1,4 mln zł.

OCM działa od 2019 roku. Aby obiekt mógł spełniać swoje funkcje dobudowana została klatka schodowa i platforma dla osób niepełnosprawnych. W środku znajdują się dwie sale, kuchnia, sanitariaty itp.

Swoją działalność prowadził tu Punkt Aktywności Społeczno-Zawodowej

W jego ramach odbywały się spotkania i inicjatywy służące integracji, samoorganizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z obszarów rewitalizowanych (Centrum, Jaśkowice i Woszczyce).  Wsparciem zostało objętych 53 mieszkańców - 38 osób pozostających bez zatrudnienia oraz 15 liderów społeczności.

OCM jest w głównej mierze przeznaczone na działalność „Orzeskiego Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Mogą odrobić tu lekcje pod okiem wychowawców oraz nadrobić zaległości w nauce, pogłębiają swoje zainteresowania i mają szansę  poznać nowe sposoby na spędzanie czasu wolnego. Dzieci dostają ciepły posiłek, a w wakacje również śniadanie. W dni wolne od szkoły są organizowane wycieczki, spacery oraz warsztaty. Podopieczni placówki i ich rodziny mogą korzystać ze wsparcia psychologa oraz asystenta rodziny.

Budynek jest doskonałym miejscem na zbiórki harcerskie, które odbywają się tu kilka razy w tygodniu. Spotykają się tu zuchy i harcerze z 2 Szczepu Harcerskiego „Polana”.

OCM jest również udostępniany na organizację spotkań i warsztatów 

Obiekt powstał z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT”.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również