Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 18 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 269

Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 19 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 308

Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 28 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 269

Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 29 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 308
Odprawa roczna policjantów garnizonu mikołowskiego - Orzesze informacje kronika policyjna

Wiadomości z Orzesza

Odprawa roczna policjantów garnizonu mikołowskiego

  • Dodano: 2020-01-23 10:45

Rok 2019 już za nami. Początek kolejnego skłania więc do refleksji i analizy tego co było oraz w jaki sposób realizowane były zadania w codziennej służbie stróżów prawa.

Mundurowi z powiatu mikołowskiego podsumowali to wszystko, co wydarzyło się w ubiegłych miesiącach, a efekty swojej pracy przedstawili na odprawie rocznej. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, nadkom. Dariusz Klimczak.

Tegoroczna odprawa podsumowująca rok 2019 rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10.00 w sali sesyjnej “Białego Domku” w centrum Mikołowa. Naczelnik Wydziału Prewencji, asp.szt. Krzysztof Czech złożył meldunek Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Romanowi Rabsztynowi. W uroczystości uczestniczyli między innymi: kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, przedstawiciele organów i instytucji współpracujących z policją, w tym Prokuratury Rejnowej w Mikołowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Starosta Mikołowski. Spotkanie otworzył i poprowadził szef miejscowych policjantów, nadkom. Dariusz Klimczak. Zaraz po uroczystym powitaniu, minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego, śp. podinsp. Krzysztofa Skowrona.

Wyniki pracy poszczególnych pionów i komórek jednostki, jej stan kadrowy, podejmowane inicjatywy społeczne oraz zrealizowane sprawy w ramach prowadzonych postępowań omówione zostały w najbardziej zwięzły i obrazowy sposób, a przedstawiona przez nadkom. Klimczaka multimedialna prezentacja pozwoliła zwizualizować referowane przez niego treści. W dalszej części narady, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podziękował zebranym za wkład i współpracę w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla policji w roku 2019. To właśnie dzięki niemu można było zrealizować, między innymi, ponadnormatywne służby policjantów na terenie Mikołowa i Ornontowic, pozyskać aż 4 nowe pojazdy służbowe, zarówno oznakowane jak i nieoznakowane. Wyposażono także budynek jednego z komisariatów.

Następnie Starosta Mikołowski


Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 23 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 269

Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xC2 0xC5 0xBA 0x79 in Entity, line: 24 in /home/users/default/public_html/orzesze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 308

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.