Wiadomości z Orzesza

Przedsiębiorco - pamiętaj o segregacji odpadów na 5 frakcji!

  • Dodano: 2022-09-14 07:00, aktualizacja: 2022-09-13 21:56

Urząd Miasta Orzesze do zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów oraz wynikającymi z nich obowiązkami dla właścicieli nieruchomości, w tym dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Segregacja odpadów na 5 frakcji

Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) zakłada, że odpady komunalne będą – we wszystkich gminach – zbierane w podziale na pięć podstawowych frakcji:  *papier, *szkło, *metale, *tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, *bioodpady oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane. Powód? Unia Europejska w ramach tzw. „gospodarki obiegu zamkniętego” wyznacza wymogi co do poziomu odzysku odpadów.  Aby je osiągnąć, Polska musi bardziej efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Dlatego ustawodawca zdecydował się ujednolicić system segregacji śmieci w skali całego kraju wprowadzając odgórnie system 5-cio pojemnikowy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Ta sama ustawa nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości (zarówno tych zamieszkałych jak i niezamieszkałych) obowiązek segregacji odpadów zgodny z założeniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów.

Powyższe Rozporządzenie wskazuje, iż należy selektywnie zbierać: *papier, *szkło, *metale, *tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, *bioodpady.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przy zawieraniu umów na odbiór odpadów z firmami świadczącymi takie usługi, powinni pamiętać, że umowa powinna zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów selektywnie zbieranych wymienionych w Rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również