Wiadomości z Orzesza

Śląska Karta Seniora

  • Dodano: 2018-07-19 12:45

Śląska Karta Seniora to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie województwa śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 rok życia.

Usługi realizowane w ramach Śląskiej Karty Seniora są oferowane przez partnerów projektu, którymi są podmioty powiązane z województwem śląskim, tj. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne. Jednakże, mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewiduje się włączenie do projektu innych partnerów, w szczególności z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty. Jest to rozwiązanie wygodne, korzystne i tanie w realizacji.

Szczegółówe informacje na temat Śląskiej Karty Seniora można znaleźć na stronie seniorzy.slaskie.pl, podobniej jak listę partnerów.

Informacja dla przedsiębiorców i innych instytucji na temat sposobu przystąpienia do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora w charakterze partnera

Samorząd Województwa Śląśkiego zaprasza przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom starszym tj. w wieku 60 lat lub więcej specjalnej oferty usług i/lub ulg i uprawnień. Dokumentem legitymacyjnym jest ważny dowód osobisty potwierdzający możliwość skorzystania z projektu.

Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym,
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Partnerzy otrzymają do wykorzystania materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja o specjalnej ofercie i/lub ulgach zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu seniorzy.slaskie.pl (w zakładce „Oferta dla seniora”).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie o jego przesłanie w wersji elektronicznej na adres oszewczyk@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator projektu dokona oceny jego kompletności i poprawności. Następnie zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie o przystąpieniu do projektu. Jednocześnie koordynator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie formularza, w przypadku gdy dostrzeże braki lub uchybienia mogące utrudniać realizację projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 96.

Śląska Karta Seniora


Źródło: UM Orzesze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również