Wiadomości z Orzesza

Stypendia szkolne dla uczniów Orzesza

  • Dodano: 2018-08-23 10:45

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018 / 2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w ustawowym terminie od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Rynek 2a, tel. (32) 22-15-520, adres e-mail: mops@orzesze.pl)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są TUTAJ oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dostępne będą również w szkołach.


Źródło: UM Orzesze

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.