Wiadomości z Orzesza

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze

  • Dodano: 2023-08-31 08:45, aktualizacja: 2023-08-31 09:03

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznana pomoc w formie zasiłku szkolnego, o który można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Powstańców 5b, tel. 32/22-15-520, adres e-mail: mops@orzesze.pl, czynny od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku).

Stypendium w ramach refundacji kosztów 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

 


Źródło: Urząd Miejski Orzesze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również