Wiadomości z Orzesza

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół publicznych w Orzeszu

  • Dodano: 2020-02-12 12:15

Jak przebiega rekrutacja do I klas publicznych szkół podstawowych w Orzeszu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2020/2021.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
postępowania uzupełniającego

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły.
Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.06.2020r. – 05.06.2020r.

06.07.2020r. – 10.07.2020r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym lub postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.06.2020r. – 26.06.2020r.

13.07.2020r. – 31.07.2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości                   
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.06.2020r.

do godziny 10.00

03.08.2020r.

do godziny 10.00

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata         
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.06.2020r.– 30.06.2020r.

03.08.2020r. - 04.08.2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

01.07.2020r.

do godziny 12.00

05.08.2020r.

do godziny 12.00

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.