Wiadomości z Orzesza

Urząd Miasta czeka na pomysły mieszkańców

  • Dodano: 2018-01-17 10:30

Burmistrz Orzesza oraz Rada Miejska Orzesze proponują mieszkańcom Centrum Orzesza oraz Jaśkowic zgłaszanie w formie pisemnej do 31 stycznia 2018 r. swoim radnym projektów przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców centrum oraz Jaśkowic, które mogłyby być zrealizowane w roku 2018 w ramach środków zaplanowanych w projekcie budżetu gminy na rok 2018, w nieprzekraczającej kwocie:

- 50 000 zł brutto dla centrum
oraz
- 30 000 zł brutto dla Jaśkowic.

Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich zameldowanych w centrum Orzesza i w Jaśkowicach pełnoletnich mieszkańców, którzy posiadają własny pomysł na zagospodarowanie środków miejskich lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania.

Wymagania:

  • Projekt musi być zrealizowany na nieruchomościach w centrum Orzesza oraz
  • w Jaśkowicach będących wyłącznie własnością gminy.
  • Projekt musi mieścić się w kwotach 50 000 zł brutto dla centrum Orzesza oraz 30 000 zł brutto dla Jaśkowic.
  • Kosztorys projektu powinien obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu (np. dokumentację projektową, zakres rzeczowy, uzgodnienia).
  • Projekt powinien zawierać uzasadnienie.
  • Projekt powinien być poparty przez min. 10 mieszkańców centrum bądź Jaśkowic.
  • Projekt należy złożyć na ręce radnych centrum Orzesza dotyczących przedsięwzięć dla centrum lub radnych Jaśkowic związanych z inicjatywami dla Jaśkowic.

Harmonogram:
- do 31 stycznia 2018 r. - uprawnieni mieszkańcy zgłaszają projekty;
- luty 2018 r. - komisja w składzie radni centrum (dotycząca Centrum) lub radni Jaśkowic (dotycząca Jaśkowic), urzędnicy oraz przedstawiciele czynnika społecznego wybiorą, po ocenie możliwości realizacji tj.: kosztorys, sprawy własnościowe (mienie gminy), zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z ww. wymaganiami, te projekty, które zostaną poddane głosowaniu przez mieszkańców;
- marzec 2018 r. - spotkanie z mieszkańcami centrum Orzesza oraz Jaśkowic, w celu przeprowadzenia głosowania nad projektami, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, celem wskazania przedsięwzięć do realizacji w roku 2018.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.