Wiadomości z Orzesza

Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami

  • Dodano: 2024-05-20 11:15

Ważna informacja dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. Zachęca się wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do linii  kolejowej oraz właścicieli nieruchomości znajdujące się w odległości 100 m od linii kolejowej (obszar oddziaływania inwestycji na środowisko) do zapoznania się z dokumentacją, o której mowa poniżej.

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w Orzeszu, w związku z ukazaniem się 8 maja 2024 roku na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.16.2024.AK.2 zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, pragniemy gorąco zachęcić wszystkich zainteresowanych , w szczególności właścicieli nieruchomości położonych w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, do zapoznania się z dokumentacją postępowania i wniesienia swoich uwag.

Każda strona postępowania ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag osobiście bądź na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu na każdym etapie tegoż postępowania.

Ponadto mieszkańcy nie będący stroną postępowania mogą zapoznać się z powyższą dokumentacją poprzez złożenie wniosku na podstawie art. 12 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwaga! Podmioty nie będące stroną będą mogły składać uwagi dopiero w momencie rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem RDOŚ (numer telefonu: 32 4206 800). Obwieszczenie znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia (będzie tam dostępne przez 14 dni od daty publikacji – do 22 maja 2024r., ale wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w każdym czasie, aż do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji). 

Obwieszczenie pobrane ze strony RDOŚ publikujemy po tekstem. Szczegółowe informacje dotyczące wniosku: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/jak-uzyskac-informacje2

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do linii  kolejowej  oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od linii kolejowej (obszar oddziaływania inwestycji na środowisko) do zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją. Ponadto informujemy, że przebudowane zostaną sieci energetyczne kolidujące z budową linii kolejowej.

Ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach będąca organem prowadzącym jako jedyna ma możliwość  udostępnienia dokumentacji postępowania  wraz z mapami z przebiegiem inwestycji, poniżej publikujemy  wyłącznie mapę poglądową przebiegu inwestycji.

Pliki do pobrania

Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również