Wiadomości z Orzesza

VI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2019-03-27 08:30, aktualizacja: 2019-03-27 08:37

VI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 28 marca 2019 r. Początek obrad zaplanowano tradycyjnie na godzinę 14:30

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji
 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
 2. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z V Sesji Rady Miejskiej
 3. Sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
 5. Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie miasta na 2019 rok
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
 • nadawania tytułu Orzeszanin Roku i przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania tego tytułu
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka 1071/28
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka 1074/28
 • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
 • zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu
 • zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Miasta Orzesze
 1. Wolne głosy
 2. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również