Wiadomości z Orzesza

VI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2019-03-27 08:30, aktualizacja: 2019-03-27 08:37

VI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 28 marca 2019 r. Początek obrad zaplanowano tradycyjnie na godzinę 14:30

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji
 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
 2. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z V Sesji Rady Miejskiej
 3. Sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
 5. Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie miasta na 2019 rok
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
 • nadawania tytułu Orzeszanin Roku i przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania tego tytułu
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka 1071/28
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka 1074/28
 • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
 • zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu
 • zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Miasta Orzesze
 1. Wolne głosy
 2. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.