Wiadomości z Orzesza

W Orzeszu powstanie piękny park

  • Dodano: 2024-02-08 10:30

W sąsiedztwie nowego placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów, na terenie pomiędzy ulicami Kwiatową, a Stanisława Wyspiańskiego (za sieciowym sklepem spożywczym) powstanie park, który będzie dla mieszkańców miejscem relaksu, wypoczynku i kontaktu z przyrodą.

- Teren jest podzielony na dwa obszary. Pierwszy ma pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, ale kluczowym słowem będzie tu bioróżnorodność, ponieważ jest ona bardzo istotna przy staraniu się o środki zewnętrzne na powstanie parku. Drugi obszar, od strony placu zabaw, przeznaczymy na miejsca do mini gastronomii, szalety miejskie itp. – mówi Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza. –

Bioróżnorodność – co to takiego?

W parku znajdzie się bardzo dużo roślin, stworzone zostaną warunki dla powstawania tu siedlisk owadów, ptaków i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranym roślinom pojawią się tu funkcje ekosystemowe, takie jak oczyszczanie powietrza i filtracja wody, a co za tym idzie park będzie korzystnie wpływał na regulację gospodarki wodnej i zapobiegał skutkom suszy i ulewnych deszczy.

Wspomniany obszar podzielono na sektory pozwalające na wykorzystanie naturalnych warunków terenu w celu osiągnięcia głównego założenia jakim jest maksymalna bioróżnorodność.

Sektor pierwszy  poświęcony będzie bioróżnorodności runa leśnego. Ze względu na ochronę tego ekosystemu i możliwość jego obserwacji, mieszkańcy będą poruszać się po specjalnych kładkach na wysokości 80-100 cm, tak by móc oglądać mchy, grzyby, porosty, rośliny zielone, paprocie, a także owady, drobne płazy i gady. Wzdłuż kładek zostanie utworzona ścieżka edukacyjna z tablicami opisującymi roślinność i mieszkańców runa leśnego.

W sektorze drugim znajdą się wrzosowiska. Ma on stanowić oazę dla owadów i pszczół. Znajdą się tutaj różne gatunki roślin miododajnych. Wśród nich rozmieszczone zostaną domki dla owadów i ule edukacyjne. We wspomnianych sektorach umieszczone zostaną tablice zawierające informacje o wybranych owadach zamieszkujących lokalne tereny.

Sektor trzeci dedykowany jest pszczołom i motylom. W strefie edukacyjnej znajdą się przykładowe ule i tablice informacyjne, a także strefa wylęgu motyli. W centrum motylarnii ma zostać umieszczony duży zbiornik słodkiej wody (fontanna). Bioróżnorodności parku sprzyjać będzie znajdująca się obok kwietna łąka. W tym sektorze przewidziano miejsca przeznaczone do aktywizacji młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych. Dla chętnych mieszkańców w ogródku ziołowym umieszczone zostaną donice pod uprawy ziół.

Kolejne dwa sektory będą dedykowane drzewom i ptakom.  Zachowane zostaną rosnące tu drzewa, ale też posadzone zostaną nowe, na których pojawią się budki lęgowe, poidła i karmiki dla ptaków. W tej części parku również rozmieszczone zostaną tablice edukacyjne.

Kolejnym ważnym miejscem w parku będzie zbiornik wodny - staw o powierzchni ok 500 mi głębokości ok. 2 m. Zbiornik ten zostanie zrekonstruowany z cieków wodnych w miejscu istniejącego niegdyś na tych terenach stawu.

Nie zabraknie miejsca na plażowanie i wypoczynek. Na powstałym trawniku ustawione zostaną leżaki i parasole. Każdy będzie mógł skorzystać tu z chwili relaksu.

Niezbędne jest również stworzenie toalet i zaplecza technicznego. Wygospodarowany zostanie też teren przeznaczony na tężnię solankową. Na terenie parku zastosowane zostaną energooszczędne lampy.

– Mamy koncepcję, zaraz będziemy mieli projekt i wtedy możemy aplikować o środki zewnętrzne na powstanie parku. Fakt, że będziemy posiadali gotowy projekt bardzo ułatwi nam zdobycie tych środków – mówi burmistrz Orzesza.

W Orzeszu powstanie piękny park

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również