Wiadomości z Orzesza

Współpraca międzypokoleniowa w Metropolii. Powstanie zespół ds. wyzwań demograficznych

  • Dodano: 2021-02-23 08:45, aktualizacja: 2021-02-23 14:30

Kreowanie polityki lokalnej nastawionej na potrzeby wszystkich mieszkańców, budowanie przyjaznych przestrzeni, zapewnienie dobrych warunków do aktywnego starzenia się – m.in. przed takimi wyzwaniami staną członkowie Metropolitalnego zespołu ds. wyzwań demograficznych, którego prace rozpoczną się niedługo.

16 lutego po raz ostatni obradował Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej, który powstał w maju 2019 r.

Udział osób starszych w strukturze demograficznej krajów europejskich stale się powiększa. W Polsce proces ten jest już zaawansowany. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, w 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej, stanowiły 25 proc. populacji naszego kraju. Prognozy pokazują, że wskaźnik ten będzie się zwiększał. Dlatego mówiąc o polityce społecznej, należy prowadzić działania ukierunkowane nie tylko na poprawę jakości życia seniorów, ale również szerzej – wszystkich z nas, którzy już od urodzenia „wchodzą” w proces starzenia się. W perspektywie długofalowej dla rozwoju miast i gmin ważne jest, aby tworzyć przestrzeń otwartą i przyjazną dla różnych grup wiekowych i społecznych. Właśnie tym będzie zajmował się Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych.

Zespół – podobnie jak w poprzedniej formule – będzie współpracował z urzędami miast i gmin Metropolii

Celem jest zacieśnianie współpracy, wymiana dobrych praktyk i promowanie innowacji społecznych. Zespół będzie organem doradczym, a praca w nim będzie miała charakter społeczny. Najważniejsze wyzwania, z którymi się zmierzy, to tworzenie warunków dla rozwoju miast przyjaznych starzeniu się oraz rozwój tzw. srebrnej gospodarki.

Nowe gremium powstanie na bazie powołanego w maju 2019 r. Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej. Przez ten czas zespół prowadził wiele działań, m.in. zainicjował opracowanie standardów ruchu pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, opracował poradnik organizacji wolontariatu oraz zwiększania partycypacji społecznej wśród seniorów, a także prowadził ankiety wśród rad seniorów i partnerów gospodarczych na temat zatrudniania osób 50 plus. Członkowie zespołu uczestniczyli także w konferencjach i warsztatach poświęconych osobom starszym.

W skład nowego zespołu wejdą seniorzy tworzący poprzednie gremium, jak również część uczestników projektu „Młodzi robią Metropolię”. W ramach tego projektu wyłoniono grupę mieszkańców w wieku 16-25 lat, w celu poznania oczekiwań, potrzeb i problemów ludzi młodych, a także wskazania kierunków działań w obszarach edukacji, rynku pracy, transportu czy kultury, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność GZM w oczach młodzieży. Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych będzie więc stanowił platformę współpracy międzypokoleniowej. Członkowie nowego zespołu będą się spotykali cyklicznie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również