Wiadomości z Orzesza

XI Sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2019-08-27 09:30

XI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 29 sierpnia. Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 14.30 w sali Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie Sesji
 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
 2. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie Uchwał w sprawie :
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok
 • zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
 • zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród
 • wzniesienia pomnika w postaci kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 1. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za I półrocze 2019 roku
 2.  Wolne głosy
 3. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.