Wiadomości z Orzesza

XI Sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2019-08-27 09:30

XI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 29 sierpnia. Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 14.30 w sali Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie Sesji
 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
 2. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie Uchwał w sprawie :
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok
 • zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
 • zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród
 • wzniesienia pomnika w postaci kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 1. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za I półrocze 2019 roku
 2.  Wolne głosy
 3. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również