Wiadomości z Orzesza

XXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

  • Dodano: 2020-07-08 09:00

XXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się w dniu 9 lipca 2020, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

  • stwierdzenie prawomocności
  • wskazanie protokolanta.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XX Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.

5. Uchwały

  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum. Etap I
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu obręb Zawiść ul.Cegielniana.

6. Zamknięcie Sesji.

Obrady rozpoczną się o godzinie 15.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.