Wiadomości z Orzesza

Zasady przyznawania dodatku osłonowego w 2024 roku [WNIOSEK]

  • Dodano: 2024-01-23 08:00, aktualizacja: 2024-01-23 08:04

Urząd Miasta informuje że w Mieście Orzesze realizacją zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych UM Orzesze (pokój nr 5). Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., a te złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie jest uzależnione od dochodu

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w 2022r. (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekroczyła :• 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również