Wiadomości z Orzesza

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności

  • Dodano: 2018-01-02 10:00

W dniu 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o ewidencji ludności.

Najważniejsze zapisy to:

  • Utrzymanie obowiązku meldunkowego.
  • Możliwość zameldowania elektronicznego.

Powstanie specjalna e-usługa, dzięki której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła zameldować się bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

  • Numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom  dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy.
  • Nowe druki meldunkowe.

Do czasu zaktualizowania kart usług nowe druki meldunkowe będzie można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, pokój nr 1 i 2, tel.32 32 48 806, 32 32 48 807.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.