Wiadomości z Orzesza

Jakie są sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy?

  • Dodano: 2024-03-22 18:00

W dzisiejszych czasach od czasu do czasu zdarzają się nadużycia finansowe. Niektóre z nich mają związek z tak zwanym praniem pieniędzy. W tym celu powstały regulacje prawne, które mają służyć ochronie przed takimi nadużyciami. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć pojecie AML, czym jest i w jaki sposób służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Na czym dokładnie polega AML?

AML, czyli Anti-Money Laundering, to zestaw procedur, praw, regulacji oraz technologii, których głównym celem jest zapobieganie praniu pieniędzy. Pranie pieniędzy to proces, w którym uzyskane nielegalnie środki są wprowadzane do obiegu finansowego w taki sposób, aby wyglądały na pochodzące z legalnych źródeł. AML skupia się na identyfikacji i monitorowaniu podejrzanych transakcji, a także na weryfikacji tożsamości klientów instytucji finansowych, co ma na celu uniemożliwienie ukrywania pochodzenia nielegalnych środków finansowych. Instytucje objęte przepisami AML, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy firmy zajmujące się transakcjami finansowymi, są zobowiązane do raportowania wszelkich podejrzanych działań do odpowiednich organów regulacyjnych. Działania te obejmują szereg procedur, takich jak "Know Your Customer" (KYC), które pomagają w identyfikacji klientów i ocenie ich profilu ryzyka. Przepisy AML są dynamiczne i ciągle ewoluują, aby dostosować się do zmieniających się metod prania pieniędzy, co wymaga od instytucji finansowych, ciągłego aktualizowania swoich systemów i szkolenia personelu w celu skutecznego przeciwdziałania tym praktykom. Jednym z prostych i skutecznych sposobów zgłaszania AML jest ten zaproponowany przez firmę Everte .

Od kiedy AML obowiązuje w Polsce?

W Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) obowiązują od 1994 roku, kiedy to wprowadzono pierwszą ustawę mającą na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana i dostosowywana do międzynarodowych standardów, w tym rekomendacji Grupy Roboczej ds. Prania Pieniędzy (FATF), z których najnowsza, znacząca zmiana miała miejsce w 2018 roku. Właśnie wtedy zaktualizowano polskie przepisy w celu implementacji czwartej dyrektywy AML Unii Europejskiej. Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, w tym rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur AML, wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz zaostrzenie procedur weryfikacji klientów. Te zmiany miały na celu zwiększenie transparentności finansowej i skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na terenie Polski i w Unii Europejskiej.

Biura rachunkowe a przepisy AML

Biura rachunkowe, jako ważny element systemu finansowego, odgrywają kluczową rolę w realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ze względu na swoją działalność, polegającą na świadczeniu usług księgowych, podatkowych i doradczych dla szerokiego spektrum klientów, biura te są narażone na ryzyko wykorzystania przez osoby lub organizacje dążące do legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł. W związku z tym, na biurach rachunkowych ciąży obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur AML, w tym prowadzenia szczegółowej weryfikacji tożsamości swoich klientów, monitorowania transakcji oraz zgłaszania do odpowiednich organów wszelkich operacji budzących podejrzenia o pranie pieniędzy. Prostym sposobem jest formularz znanej Kancelarii: https://biuroeverte.pl/biuro-rachunkowe-radzyn-podlaski/. Biura rachunkowe muszą również prowadzić dokładne rejestry swoich działań i zachować dokumentację na wypadek przeprowadzenia kontroli przez organy nadzorcze. Przestrzeganie tych zasad wymaga od biur rachunkowych nie tylko znajomości obowiązujących przepisów i wytycznych, ale także wdrożenia wewnętrznych systemów kontroli i ciągłego szkolenia personelu, co ma na celu zwiększenie świadomości na temat różnych form i metod prania pieniędzy oraz sposobów ich wykrywania i zapobiegania.

Co zrobić jak podejrzewam firmę o pranie pieniędzy?

Jeśli podejrzewasz firmę o pranie pieniędzy, ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki, mające na celu zgłoszenie swoich podejrzeń do właściwych organów. W Polsce, podstawowym organem odpowiedzialnym za przyjmowanie i analizę informacji na temat potencjalnego prania pieniędzy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), działający przy Ministerstwie Finansów. Można zgłosić swoje podejrzenia bezpośrednio do GIIF, korzystając z formularza dostępnego na ich stronie internetowej lub drogą pocztową. Biuro rachunkowe https://biuroeverte.pl/biuro-rachunkowe-tomaszow-lubelski/ zapewnia anonimowość i na swojej stronie umożliwia wypełnienie formularza. Ważne jest, aby zgłoszenie było jak najbardziej szczegółowe i zawierało konkretne informacje, które mogą wskazywać na nielegalną działalność, takie jak dane dotyczące podejrzanych transakcji, osoby, firmy czy okoliczności, które wzbudziły podejrzenia. Warto pamiętać, że zgłaszający jest chroniony przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi zgłoszenia dokonanego w dobrej wierze, co zachęca do powiadamiania o wszelkich podejrzeniach związanych z praniem pieniędzy, przyczyniając się tym samym do walki z tym zjawiskiem. Dzięki skutecznemu wdrażaniu przepisów AML możemy czuć się bezpieczniej, wiedząc, że istnieją mechanizmy zaprojektowane, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co przyczynia się do stabilności i transparentności globalnego systemu finansowego. Wysoki poziom wymogów wobec instytucji finansowych oraz ciągłe doskonalenie metod wykrywania podejrzanych transakcji, zwiększają trudność ukrywania nielegalnych środków, budując tym samym większe zaufanie do sektora finansowego. Ponadto, zaangażowanie każdego z nas w zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy wzmacnia wspólne bezpieczeństwo, tworząc bardziej odporną na nadużycia społeczność.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.