Wiadomości z Orzesza

Odliczanie strat w pit 2016

  • Dodano: 2017-01-19 11:00

Strata podatkowa występuje w roku podatkowym wtedy, gdy koszty poniesione na uzyskanie przychodu z danego źródła przewyższają przychód z tego źródła. Strata wykazana w  rocznym zeznaniu PIT może być rozliczona w następnych latach, w których uzyskany zostanie dochód.

Odliczanie strat z tego samego źródła

W PIT 2016 możliwe będzie rozliczenie strat powstałych do pięciu lat wstecz, czyli od roku 2011. Straty odlicza się od dochodu zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania, a tym samym podatek do zapłacenia. Jest jednak szereg warunków, które muszą być spełnione, aby odliczyć stratę.

Przede wszystkim w pit 2016 musi być wykazany dochód. Nie odliczymy straty, jeśli nie ma dochodu z tego samego źródła, w którym powstała strata. Z jednych źródeł możemy uzyskać dochody, z innych ponieść straty. Jednak ustawodawca nie przewiduje możliwości odliczenia straty z jednego źródła  od dochodów z innego źródła. Rozliczenie straty w ramach tego samego źródła to następny warunek postawiony przez ustawodawcę. Nie można też odliczyć straty z dochodów współmałżonka, jeśli nawet są z tego samego źródła. Straty małżonków traktuje się odrębnie.

Przykład:

Pan Adam uzyskuje przychody z umowy o pracę oraz z najmu prywatnego. Rozlicza PIT 36. W roku 2015 z najmu powstała strata. W pit 2016 dochód z najmu wynosi 0 złotych.Pan Adam nie może odliczyć straty od dochodów z pracy, gdyż jest to inne źródło przychodu. Jeżeli w następnym roku uzyska dochód z najmu, będzie mógł odliczyć do 50% w jednym roku. Pozostała stratę będzie mógł odliczyć w następnych latach.

Wysokość odliczenia w jednym roku

Ograniczenie dotyczy też wysokości odliczenia. W każdym z pięciu lat można odliczyć maksymalnie 50% wysokości straty. Przykładowo stratę  z 2011 roku można było odliczyć przez dwa dowolne lata z pięciu, np.w 2012 i 2013 po 50%, w 2013 i 2015 po 50% albo w 2011 - 25%, w 2013 - 40% i w 2014 - 35%.

Jeśli przez 4 lata strata nie była w całości rozliczona, w pit 2016 można odliczyć tę część straty z ubiegłych lat, która nie była odliczona wcześniej, ale tylko do wysokości 50 % całkowitej wysokości straty. Jeśli do rozliczenia pozostało więcej niż 50%, nie można nadwyżki ponad 50% rozliczyć ani w PIT 2016 ani w późniejszych latach.

Kiedy nie można odliczyć straty

Przepisy podatkowe nie zawsze pozwalają na rozliczenie straty. Nie można rozliczyć w pit 2016 strat powstałych przy odpłatnym zbywaniu rzeczy i praw majątkowych. Straty takie możliwe są do rozliczenia jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie rozliczamy też strat ze źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie można w PIT 2016 wykazać i odliczać strat, jeśli rozliczamy się w formie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28.  W ramach rozliczenia podatku na zasadach  ryczałtu możliwe jest  jednak odliczenie straty z tego samego źródła przychodów, ale wykazaną już wcześniej w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W pit 2016 nie wykazują  strat  podatnicy, którzy  rozliczają się kartą podatkową i podatkiem tonażowym.

Żadnej straty nie można odliczyć po upływie 5 lat od jej powstania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.