Wiadomości z Orzesza

Rozpuszczalniki organiczne - jak stosować by nie zagrażały?

  • Dodano: 2018-02-02 12:00

Rozpuszczalniki organiczne stanowią podgrupę rozpuszczalników. Większość z nich jest szkodliwa dla naszego zdrowia, a niektóre nawet bardzo.

Czym są rozpuszczalniki organiczne?

Rozpuszczalniki organiczne to grupa związków organicznych o zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Zalicza się do nich następujące grupy związków chemicznych: alkohole, glikole, ketony, etery, benzynę, chlorowce, pochodne węglowodorów alifatycznych, dwusiarczek węgla, benzen i jego pochodne oraz terpentynę.

Nie wdychaj!

Rozpuszczalników najczęściej używa się w przemyśle, do odtłuszczania oraz czyszczenia. Jednak niektóre wchodzą w skład fab i klejów. Ich działanie na ludzki organizm jest wysoce destruktywne, dlatego klasyfikuje się je jako substancje niebezpieczne.

Któż z nas nie lubi zaciągnąć się zapachem benzyny? I o ile jeden wdech nie spowoduje spustoszenia w naszym organizmie, o tyle dłuższe wdychanie benzyny może mieć katastrofalne skutki. Wdychanie benzyny stanowiącej 1-2% objętości powietrza przez kilka minut może wywołać ciężkie objawy zatrucia ze śpiączką włącznie. Podobne objawy spowoduje wypicie kieliszka benzyny.

Do naszego ciała rozpuszczalniki dostają się w ten sam sposób – przez płuca i skórę. Większość rozpuszczalników organicznych powoduje również podobne symptomy zatrucia. Dzielą się one na poważne i przewlekłe. Do tych pierwszych należą: ból głowy, mdłości oraz zmęczenie. Długotrwałe przebywanie w oparach rozpuszczalników może prowadzić do urazów mózgu oraz układu nerwowego.

Objawami prowadzącymi do przewlekłych schorzeń należy: utrata pamięci, nerwowość i poirytowanie,  a w dłuższym czasie, depresję. Niektóre rozpuszczalniki mogą powodować nawet nowotwory oraz wpływać na prawidłowy przebieg ciąży (wady płodu).

Uwaga pożar!

Większość rozpuszczalników organicznych jest bardzo łatwopalna, a ich opary, połączone z powietrzem, tworzą niebezpieczne mieszanki. Rozpuszczalniki organiczne należy stosować ostrożnie. Do produktów zawierających rozpuszczalniki pod żadnym pozorem nie należy zbliżać się z otwartym ogniem. Byle iskra może doprowadzić do katastrofalnego w skutkach wybuchu.

Bezpieczeństwo podstawową zasadą

W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami należy przestrzegać zasad BHP. Przedstawiamy kilka praktycznych porad, których stosowanie pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

  • Korzystanie ze szkodliwych rozpuszczalników ogranicz do minimum
  • Unikaj używania otwartego ognia w okolicy magazynowania rozpuszczalników
  • Zadbaj o odpowiednią wentylację
  • Nie wdychaj oparów!
  • Używaj sprzętu do ochrony dróg oddechowych
  • Nigdy nie czyść skóry przy użyciu rozpuszczalnika
  • Chroń oczy przed zachlapaniem.

Czasem niestety dochodzi do sytuacji, w której doszło do kontaktu ciała z rozpuszczalnikiem. W takim przypadku należy natychmiast wezwać lekarza i podjąć czynności ratunkowe. W zależności, czy doszło do zatrucia oparami, czy skażenia ciała, pierwsza pomoc wygląda nieco inaczej. Jeżeli ranny zatruł się oparami i nie stracił przytomności wskazane jest podanie 100-200 ml płynnej parafiny i 30 g soli glauberskiej. W żadnym wypadku nie należy podawać mleka, oleju rycynowego czy tłuszczów.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.