Wiadomości z Orzesza

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

  • Dodano: 2024-02-07 12:15, aktualizacja: 2024-02-08 12:31

Wśród konsumentów rośnie zainteresowanie możliwością skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Dotyczy to sytuacji, gdy banki nie dostarczają pełnej i poprawnej informacji w umowach kredytów konsumenckich. Coraz częściej sądy opowiadają się po stronie kredytobiorców, umożliwiając im spłatę kredytu bez dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy prowizji.

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest dostępna zarówno w trakcie spłaty kredytu, jak i do roku po jej zakończeniu. Jeśli kredyt został spłacony przed terminem, rok na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji liczony jest od momentu zwrotu przez bank części prowizji i innych kosztów. Ten aspekt został podkreślony w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (23 maja 2023 r., V Ca 1299/22).

Najczęstszym naruszeniem ze strony banków jest naliczanie odsetek od kosztów kredytu, takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe, co jest sprzeczne z prawem. Sądy uznały, że banki powinny pobierać odsetki wyłącznie od środków faktycznie udostępnionych kredytobiorcy. Przykłady takich orzeczeń to wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 11 grudnia 2015 r. (sygn. akt XVII AmA 125/14) oraz wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 29 grudnia 2021 r. (sygn. akt II Ca 1067/21). Takie działania banków prowadzą do błędnego określenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez kredytobiorcę.

Innym problemem jest nieprecyzyjne określanie przez banki zasad zmiany opłat i prowizji w umowach kredytowych. Taka niejasność umożliwia bankom arbitralne podwyższanie kosztów kredytu. Zasady te powinny być jasno sprecyzowane w umowie, aby kredytobiorca mógł przewidzieć ewentualne zmiany w opłatach. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 kwietnia 2023 r. (sygn. akt V Ca 745/23).

Te orzeczenia sądu mają istotne znaczenie dla ochrony praw konsumentów. Pozwalają one na większą świadomość praw i obowiązków wynikających z umów kredytowych, a także na skuteczną obronę przed nieuczciwymi praktykami bankowymi. Poprzez możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, konsument uzyskuje efektywny instrument do walki z nieprawidłowościami ze strony instytucji finansowych.

Trend ten ma również wpływ na cały rynek finansowy, zmuszając banki do większej transparentności i uczciwości w relacjach z kredytobiorcami. Dzięki temu konsumenci mogą podejmować bardziej świadome decyzje finansowe, mając pełniejszy obraz możliwych konsekwencji zawieranych umów kredytowych.

Sankcja kredytu darmowego (https://www.eurolege.pl/sankcja-kredytu-darmowego/) staje się skutecznym narzędziem w rękach konsumentów, pozwalającym na ochronę przed niejasnymi i potencjalnie niekorzystnymi praktykami bankowymi. Rozwój orzecznictwa w tym zakresie świadczy o rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa i dąży do większej uczciwości na rynku kredytowym. Dla konsumentów oznacza to większe bezpieczeństwo i klarowność warunków finansowych, na jakich decydują się na zobowiązania kredytowe.

Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują indywidualnej porady prawnej. Każda sytuacja jest inna i wymaga osobistej oceny prawnej. Szczegółową poradę prawną w zakresie sankcji kredytu darmowego, a także profesjonalne wsparcie można uzyskać, odwiedzając stronę EuroLege – Kancelarii Specjalizującej się w Prawie Finansowym, dostępną pod adresem: https://www.eurolege.pl
 

Weronika MyszkaWeronika Myszka
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.