Termin płatności za odpady

  • Termin płatności za odpady

    • Dodano 2016-02-18
     

    Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przypomina, że 29 lutego br. upływa termin wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.