minister cyfryzacji

  • Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

    • Dodano 2022-03-16
     

    Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji w środę 16 marca 2022r. rozpocznie się rejestracja obywateli Ukrainy w tym nadawany będzie na wniosek numer PESEL.