Wiadomości z Orzesza

Absolutorium dla Burmistrza Orzesza

  • Dodano: 2022-06-10 07:00, aktualizacja: 2022-06-09 19:14

Mirosław Blaski, Burmistrz Orzesza otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Radni obecni na sesji byli w tej decyzji jednogłośni.

Sesja absolutoryjna jest, oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Dokonuje się wówczas ostateczne rozliczenie z wykonania budżetu za poprzedni rok – pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim działań.

XLIII Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbyła się 2 czerwca 2022 roku. Prezentacją przedstawiającą jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat rozpoczęto obchody jubileuszu 60-lecia nadania Miastu Orzesze praw miejskich.

Absolutorium dla Burmistrza Orzesza

Na sesji obecna była Beata Szczotka, sołtys Orzesza Królówki. Sołectwo znalazło się w gronie najlepszych inicjatyw w kraju podczas V edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spośród 165 zgłoszeń wyróżniono 16, w tym plac zabaw dla dzieci, który powstał przy ul. Pisarka w Orzeszu Królówce za co Sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną.

- Serdecznie gratuluję sukcesu. Pragnę podkreślić, że w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku sołectwo otrzymało na realizację placu zabaw maksymalną kwotę jaką można było zdobyć, prawie 60 tys. zł. To pozwoliło sołectwu ubiegać się o wyróżnienie w konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”– mówił Mirosław Blaski.

W dalszej części posiedzenia Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym, w tym wskazał na inwestycje drogowe w ramach pozyskanego dofinansowania w pierwszym rozdaniu Polskiego Ładu (przebudowa ul. Powstańców oraz budowa dróg: Stanisława Wyspiańskiego, Biedronek, Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Tęczowej oraz odcinka ulicy Gen. Józefa Bema.)

– Musieliśmy unieważnić postępowanie na budowę i przebudowę tych sześciu dróg, ale już trwają prace nad ogłoszeniem kolejnego postępowania – wyjaśniał Burmistrz. Dodał, że zakończono remont odcinka ul. Wyzwolenia w Orzeszu Zawadzie, podpisano umowę na remont odcinka ulicy św. Franciszka, wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy ulicy Akacjowej w Orzeszu Zgoniu, gdzie w ramach Funduszu Sołeckiego ma zostać wybudowany chodnik.

Poinformował również Radnych o przyznanych w ramach drugiego rozdania Polskiego Ładu środków w wysokości 12 mln 750 tys. zł na inwestycję „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiści o 9-cio oddziałowe przedszkole” oraz o pozyskanym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dofinansowaniu w wysokości 2 mln 250 tys. zł na budowę nowej siedziby Biblioteki Miejskiej.

W kolejnym punkcie porządku obrad "Debata nad raportem o stanie gminy" Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania w związku z przedłożonym raportem o stanie Miasta Orzesze za 2021 r. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rada również jednogłośnie zatwierdziła uchwałą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni. Mirosław Blaski podziękował radnym za wotum zaufania i udzielone absolutorium, a wszystkim Dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za owocną współpracę.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad ostatnim punktem posiedzenia była seria uchwał m.in. zmiany w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również