Wiadomości z Orzesza

Dotacja dla OSP Woszczyce

  • Dodano: 2021-04-21 09:00

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, które realizują przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Wypełnianie tak istotnych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego w budżecie Miasta Orzesze zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w wysokości 524 162,00zł.

Wśród katalogu form, w których Miasto Orzesze przekazuje środki finansowe jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej jest m.in. dotacja celowa.

Jednostki OSP najlepiej znają swoje potrzeby w zakresie sprzętu, wyposażenia czy umundurowania dlatego Burmistrz Miasta przekazuje jednostkom OSP z terenu Miasta Orzesze dotacje w wysokości po 5 000zł., aby jednostki samodzielnie decydowały o ich wydatkowaniu.

W związku z powyższym w dniu 23.03.2021r. Burmistrz Miasta Orzesze podpisał umowę dotacyjną z OSP Woszczyce z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub umundurowania.

1. Umowa RWZK Nr 38/2021 – OSP Woszczyce – kwota: 5 000 zł.

Dotowana jednostka OSP do dnia 31.01.2022 roku przedstawi rozliczenie wykorzystania dotacji. Wszelkie informacje dotyczące dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz rozliczeniem dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzeszu w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - pokój nr 22, w godzinach:

  • poniedziałek – środa od 7:30 – 15:30;
  • czwartek od 7:30 – 17:00;
  • piątek od 7:30 – 14:00.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również