Wiadomości / Mirosław_Blaski

 • Tour de Pologne - jakie utrudnienia czekają dziś mieszkańców?

  • Dodano 2019-08-05
   

  W najbliższy poniedziałek wystąpią utrudnienia w ruchu na terenie Orzesza. Powodem jest wyścig Tour de Pologne.

 • Raport o stanie Miasta Orzesze za rok 2018

  • Dodano 2019-06-21
   

  Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506) Burmistrz Miasta udostępnia opracowany raport o stanie gminy.

 • Orzeszanin Roku 2018

  • Dodano 2019-06-17
   

  Wybrano Orzeszanina Roku 2018.

 • Spotkanie z mieszkańcami Jaśkowic

  • Dodano 2019-04-12
   

  Burmistrz Mirosław Blaski oraz radni Jaśkowic zapraszają mieszkańców Jaśkowic na spotkanie.

 • Mirosław Blaski wygrał w pierwszej turze

  • Dodano 2018-10-22
   

  Znamy już nieoficjalne wyniki wyborów na burmistrza Orzesza – dane pochodzą z większości okręgów. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Mirosław Blaski wygrał w pierwszej turze.

 • Konsultacje społeczne

  • Dodano 2018-07-16
   

  Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne dotyczące planowanej eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK "Bolesław Śmiały".

 • Informacja dot. korzystania z komunikacji miejskiej

  • Dodano 2018-03-26
   

  Pozostali organizatorzy publicznego transportu zbiorowego działający na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz na terenie Miasta Orzesze nie honorują ww. ulgi (w tym KZK GOP).

 • Zaproszenie na spotkanie w Jaśkowicach

  • Dodano 2018-03-12
   

  Burmistrz Mirosław Blaski oraz radni Jaśkowic zapraszają mieszkańców Jaśkowic na spotkanie.

 • Ankieta badania satysfakcji klienta zewnętrznego

  • Dodano 2017-10-23
   

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/225/2017 z dnia 13 października 2017 r. Urząd Miasta Orzesze przeprowadza badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. Jego celem jest poznanie stopnia satysfakcji klientów zewnętrznych Urzędu. Ma to umożliwić stałe podwyższanie standardów świadczonych usług oraz dopasowywanie pracy Urzędu do potrzeb i perfekcji klientów. Zebrane opinie pomogą dostosować sposób świadczenia usług do potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu.

 • Informacja Urzędu Miejskiego

  • Dodano 2017-10-17
   

  Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski informuje, że urząd prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV.

12następna »