Wiadomości z Orzesza

Dwa lata z "Rodziną 500 plus"

  • Dodano: 2018-04-10 07:45, aktualizacja: 2018-04-09 22:16

To już dwa lata, jak polskie rodziny mogą uczestniczyć w bardzo ważnym programie prorodzinnym, prorozwojowym i prodemograficznym – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej dwa lata funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Jak podkreślał wojewoda, program spełnił stawiane przed nim cele: jest inwestycją w rodzinę, zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń.

Dzięki programowi do rodzin z województwa śląskiego trafiło do tej pory 4,6 mld zł. Wsparciem objętych jest prawie 366 tys. dzieci.

Obecna na spotkaniu z dziennikarzami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW, wyjaśniła kwestię nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które w województwie śląskim opiewają na kwotę 2,9 mln zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osoba, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 500 plus, jest obowiązana do jego zwrotu. Co do zasady, od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 25 ust. 3 ww. ustawy). Natomiast w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Istnieje także możliwość porozumienia się z gminą w kwestii formy zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus”.  Zwrot świadczeń może być rozłożony na raty lub potrącany z bieżących wypłat z programu 500 plus. W szczególnych sytuacjach gmina może całkowicie umorzyć zwrot świadczeń.

Najwięcej spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wynika z niepoinformowania organu gminnego, który wypłaca świadczenie wychowawcze, o zmianie sytuacji rodzinnej lub dochodowej. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku wystąpienia w rodzinie zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, takich jak na przykład podjęcie zatrudnienia przez członka rodziny czy zmiana liczby członków rodziny, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ gminny.

Dyrektor Niewiara podkreśliła, że środki ze świadczenia wychowawczego są wydatkowane bardzo efektywnie. Najwięcej – w sumie 45 proc. – świadczeń 500 plus rodziny przeznaczają na odzież i obuwie, 17 proc. na książki i pomoce naukowe. 16 proc. deklaruje, że rządowe wsparcie przeznacza na rodzinne wakacje (źródło: CBOS). W województwie śląskim zaledwie w przypadku 0,09 proc. (4518 na 4,7 mln) świadczeń dochodzi do zamiany formy wypłaty na rzeczową.

Program „Rodzina 500 plus” wpływa na odwrócenie negatywnego trendu demograficznego. W 2017 roku odnotowano 403 tys. urodzeń. To o 33 tys. więcej niż w 2015 roku oraz o ponad 20 tys. więcej niż rok temu.

– Chcemy, żeby ten program trwał jak najdłużej, bo polskie rodziny na to zasługują – podsumował wojewoda Wieczorek.

W całym kraju rządowym programem „Rodzina 500 plus” – według danych na koniec stycznia br. – zostało objętych 3,684 mln dzieci do 18 lat, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. Na wsi świadczenie wychowawcze trafia do 1,287 mln dzieci. W gminach miejskich z pomocy korzysta ponad 1,433 mln dzieci. Pozostałe 0,915 mln to dzieci z gmin miejsko-wiejskich. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już w sumie 42,62 mld zł.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi szacunkami Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Szacowany realny wzrost PKB w Polsce w 2017 roku wyniósł 4,6%. Oznacza to, że tylko wśród 6 krajów unijnych tempo wzrostu w minionym roku było wyższe.

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 roku osiągnęły wartość 1132 zł (stanowiąc ¾ dochodów) i były realnie wyższe o 4,3% od wydatków z roku ubiegłego. Jak wynika z badania CBOS, 60% beneficjentów programu „Rodzina 500 plus uważa, że pieniądze z programu mają istotne znaczenie dla ich domowych budżetów”.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

/z wykorzystaniem materiału MRPiPS/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również