Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Wiadomości z Orzesza

Dzielnicowy spotkał się z rodzicami uczniów

  • Dodano: 2017-11-07 11:30

Jeden z dzielnicowych Komisariatu Policji w Orzeszu spotkał się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku. Spotkanie stało się świetną okazją do przedstawienia obowiązującej obecnie formuły pracy policjantów "Dzielnicowy bliżej nas", a także zwrócenia uwagi na występujące najczęściej problemy związane z środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym młodzieży. W krótkiej prelekcji uczestniczyła także szefowa orzeskich stróżów prawa, nadkom. Anna Musioł.

Spotkanie odbyło się wczoraj o godzinie 17.00, a wzięli w nim udział rodzice uczniów klas VII podstawówki oraz klas II i III gimnazjalnych. Policję reprezentował dzielnicowy, w którego rejonie służbowym znajduje się wspomniana placówka szkolna - asp. Marcin Romaszan. Pojawiła się także Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu - nadkom. Anna Musioł.

Prelekcja, której głownym celem było zasygnalizowanie rodzicom ważnych, z punktu widzenia wychowania ich pociech, aktualnych problemów, z którymi mogą zetknąć się na codzień, a co ma ścisły związek z funkjonowaniem młodego człowieka w środowisku rówieśniczym. Zarówno tym szkolnym, jak i pozaszkolnym. Nadkom. Musioł, która od lat specjalizuje się w tematyce profilaktyki nieletnich wskazała mniędzy innymi na takie obszary zagrożenia jak cyberprzestrzeń oraz wszechobeny problem uzależnień młodych ludzi od nartkotyków oraz alkoholu. Podkreśliła także, iż omawiane problemy mogą pojawić w każdym domu i dotyczyć także tych dzieci, które, na codzień otoczone są największą troską, miłością i opieką.

Dzielnicowy z kolei zachęcał rodziców do korzystania z aplickacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczństwa" i sygnalizowania w ten sposób nieprawidłowości na terenie miasta Orzesza oraz czerpania w dobrodziejstw z obecnej formuły pracy policjantów - dzielnicowych : " Dzielnicowy bliżej nas". Wyraził w ten sposób swoją otwarość na wszelakie działania, a jako gospodarz swojej dzielnicy, także i troskę o wszystkich jej mieszkańców.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.