Orzesze - portal miejski Orzesze.com.pl

Wiadomości z Orzesza

EkoPłatnik - elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji

  • Dodano: 2014-11-03 10:30, aktualizacja: 2017-11-08 08:53

Zachęcamy przedsiębiorców z Mikołowa i całego powiatu mikołowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji".

Jest ono adresowane do podmiotów zobowiązanych do elektronicznego przesyłania wykazów opłat za korzystanie ze środowiska. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z tego zakresu. 
Za pośrednictwem aplikacji "EkoPłatnik" podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ponadto system ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie.

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Należy pamiętać, że opłaty dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (ul. Sosnowa 5).
Wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: sibg@sibg.org.pl lub dokonać zgłoszenia telefonicznego : 534 994 574 lub 32 779 76 02.

Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Karta zgłoszenia na szkolenie


Źródło: Małgorzata Szymańczyk/Śląski Ogród Botaniczny

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.