Wiadomości z Orzesza

Jak będzie przebiegała kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie w 2024 roku?

  • Dodano: 2024-01-12 12:45

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został się na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Publikujemy obwieszczenie wojewody śląskiego z 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w powiecie mikołowskim.

Termin kwalifikacji wojskowej:
7 marca 2024 r. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa w powiecie mikołowskim, która potrwa do 29 marca 2024 r. Kwalifikacja wojskowa realizowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:00 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Jak będzie przebiegała kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie w 2024 roku?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również