Wiadomości z Orzesza

Konkurs plastyczny - Dzieciaki kochają zwierzaki

 • Dodano: 2021-03-01 10:15

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dzieciaki kochają zwierzaki”.

Regulamin konkursu plastycznego:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 23
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z Orzesza i dzielnic.
 3. Technika wykonania pracy: obrazek płaski z użyciem kredek lub pasteli.
 4. Temat: prace powinny przedstawiać ulubione zwierzę lub takie, które chcielibyście mieć (zwierzę musi stanowić główny element obrazka, znajdować się na pierwszym planie, a nie stanowić tylko mały element tła).
 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w formacie A4.
 6. Termin składania prac: 19.03.2021 r.
 7. Prace należy złożyć w siedzibie biblioteki lub jej filiach.
 8. Prace powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz numer telefonu.
 9. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Dokument do pobrania na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - http://biblioteka.orzesze.pl/
 10. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 11. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.