Wiadomości z Orzesza

Kontrola nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji. Nowelizacja ustawy w Orzeszu

  • Dodano: 2023-03-16 07:00, aktualizacja: 2023-03-15 18:55

Nowelizacja ustawy zobowiązuje Burmistrza Miasta Orzesze do przeprowadzenia do  8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości na terenie miasta niepodłączonych do kanalizacji.

W związku z nowelizacją przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1549) w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych wprowadzono nowe obowiązki dla gmin.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje Burmistrza Miasta Orzesze do przeprowadzenia do  8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości na terenie miasta niepodłączonych do kanalizacji pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku zbiornika bezodpływowego wymagana jest prawidłowa częstotliwość opróżniania – co najmniej raz na kwartał.

Przypomina się:

  • Jeśli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
  • Zawrzyj na piśmie umowę na wywóz nieczystości ciekłych/osadów z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Orzesze.
  • Zlecaj opróżnianie i wywóz osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na rok (Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr LI/648/23 §12 ust. 10). Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowego szamba z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody, ale nie rzadziej niż raz na kwartał (Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr LI/648/23 §12 ust. 9).
  • Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiorników bezodpływowych/osadnika i wywozu nieczystości z informacją o ilości odebranych nieczystości oraz datą za okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
  • Przygotuj się do obowiązkowej kontroli podczas, której wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów (faktury/rachunku) opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Komentarze (1)    dodaj »

  • mieszkaniec

    a gdzie to mają przewoźnicy wozić skoro oczyszczalnia więcej zamknięta niż otwarta??

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również