Wiadomości z Orzesza

Lepsze podróże z Katowic w kierunku Czech.

  • Dodano: 2023-10-09 13:45

Będą częstsze przejazdy z Katowic do Orzesza i lepsze podróże w kierunku Rybnika oraz granicy z Czechami.

Więcej przejazdów z Katowic

Zwiększy się dostęp do pociągów dla mieszkańców Mikołowa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie drugiego toru, który usprawni połączenia na ważnej trasie w Śląskiem. Zadanie jest realizowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami zwiększy przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech. W ramach zadania zaprojektowane zostanie około 20 km toru i sieci trakcyjnej. Planowane są nowe przystanki w Mikołowie, które zwiększą dostęp do kolei: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Dla mieszkańców poprawi się komfort podróży z przebudowanych stacji Mikołów i Orzesze. Perony zostaną dostosowane do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Przystanek Łaziska Górne zyska nowy, drugi peron. 

– Ekologiczna kolej w woj. śląskim jest ważnym środkiem transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Dobudowa drugiego toru zwiększy możliwości podróżowania, co przełoży się na jeszcze lepszą ofertę przewozową. Nowe przystanki w Mikołowie zapewnią lepszy dostęp do kolei. Sukcesywnie likwidujemy wykluczenie komunikacyjne w całej Polsce – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Województwo śląskie jest największym beneficjentem rządowego programu Kolej + jeśli chodzi o ilość projektów -  realizujemy ich w regionie aż osiem. Zaplanowane prace na odcinku  Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprawią dostęp do kolei mieszkańcom Orzesza i Mikołowa oraz zapewnią dogodne dojazdy pociągiem do stolicy województwa – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Prace projektowe o wartości blisko 10,5 mln zł dla zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ok. 460 mln zł.

Osiem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł. 

We wrześniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miasto Bielsko-Biała podpisały umowę na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice –  Kraków)”. 

W sierpniu podpisano trzy umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań  „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe dla zadania: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”.

W lipcu ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” - „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również