Wiadomości z Orzesza

O obowiązku usuwania śniegu i lodu przez administratorów obiektów

  • Dodano: 2017-12-01 12:15

W dniu 21 listopada br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem było omówienie stanu przygotowań do zagrożeń okresu zimowego.

Podczas posiedzenia przedstawiciele poszczególnych instytucji omówili stopień przygotowania oraz zagrożenia i obowiązki związane z okresem zimowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 12/89 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowlanych mają obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punku widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu, sopli lodowych i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.

Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.